Informacje o preparatach Multi-Gyn. Kontekst medyczny

Liczba bakterii bytujących na powierzchni oraz we wnętrzu naszega ciała kilkakrotnie przewyższa liczbę naszych własnych komórek. Nowe dane naukowe pokazują, że flora bakteryjna jest charakterystyczna dla każdego człowieka, jak odcisk palca. Nie jesteśmy w stanie żyć bez obecności tych „obcych” mikroorganizmów, gdyż zapewniają nam one poprawne funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz utrzymują zakwaszenie skóry i pochwy na właściwym poziomie. Na co dzień żyjemy w harmonii z naszą mikroflorą. Stan równowagi mikroflory bakteryjnej pozwala nam utrzymywać szkodliwe bakterie pod kontrolą.

Pożyteczne bakterie znajdujące się w pochwie to produkujące kwas mlekowy bakterie Lactobacillius, które powstrzymują rozwój niepożądanych bakterii i innych mikroorganizmów, na przykład grzybów. Objawami zakłócenia równowagi bakteryjnej pochwy są z reguły zmiany w wydzielinie oraz świąd, nieprzyjemny zapach, pieczenie. Najbardziej powszechnym zaburzeniem jest nadmierny rozwój bakterii beztlenowych zwany bakteryjnym zakażeniem pochwy (BV). Towarzyszy mu charakterystyczny rybi zapach wywoływany działaniem amin produkowanych przez te bakterie (Pinkster 1998). Wiele czynników zewnętrznych może prowadzić do zachwiania równowagi bakteryjnej okolic intymnych, m.in. nieprawidłowa higiena intymna lub stosunek płciowy. Po stosunku bez użycia prezerwatywy, pH pochwy znacznie wzrasta, zmieniając się z kwasowego na lekko zasadowy ze względu na zasadowy odczyn nasienia (Tevi-Benissan 1997). W środowisku zasadowym flora bakteryjna BV, której sprzyjają warunki podwyższonego pH, może gwałtownie się rozwinąć. Swój szczyt rozwoju osiągnie po około 36 godzinach od wystąpienia „szoku zasadowego” wywołanego obecnością nasienia.

Skład flory bakteryjnej pochwy zmienia się bardzo dynamicznie pod wpływem zmian hormonalnych oraz na skutek występowania szeregu innych czynników wewnętrzych i zewnętrznych. W przypadku zachwiania równowagi mikroflory, tak zwanej dysbiozie, szkodliwe bakterie lub grzyby zyskują przewagę liczebną nad pożytecznymi bakteriami Lactobacillius. Dysbiozie często towarzyszą dolegliwości ze strony pochwy: świąd, nieprzyjemny zapach, nietypowe upławy oraz ból. W przypadku występowania bakteryjnego zakażenia pochwy lub zakażenia grzybiczego standardowa procedura obejmuje leczenie środkami antymikrobowymi. Aczkolwiek antybiotyki i antymykotyki mogą mieć niekorzystny wpływ na skład flory bakteryjnej i zakłócić jej prawidłowe działanie. W ostatnich latach opracowano nową strategię działania w przypadku dysbiozy pochwy, która nie ma negatywnego wpływu na pożyteczną florę bakteryjną. Kompleks 2QR to unikalny, naturalny i bezpieczny składnik tworzący fizyczną barierę na tkankach gospodarza, dzięki której szkodliwe bakterie do nich nie docierają. Bakterie te nie mogą więc wyrządzić żadnej szkody i zostają usunięte z powierzchni nabłonka. To początkowy krok w zapobieganiu procesowi infekcji.

Więcej informacji: